Od sexu k bezvědomí

Oční sítnice zachycuje obrácený obraz okolního světa. Zrakové centrum v mozku tento obraz otáčí do správné polohy.

Oční sítnice zachycuje obrácený obraz okolního světa. Zrakové centrum však tento obraz neotáčí do správné polohy, neboť oční sítnice funguje jako vyduté zrcadlo, na kterém se obraz automaticky promítá ve správné poloze.

Oční sítnice nezachycuje obrácený obraz okolního světa s tím, že zrakové centrum jej otáčí do správné polohy. Otočení způsobuje automaticky optimální vzdálenost oční čočky od sítnice.

Závěr: Aby bylo možné spatřit skutečný obraz okolního světa, je nutné zaujmout pozici v optimální vzdálenosti od oční čočky.
JJ 1994