JJ Resume

Umění (a) recyklace ? (Ekologie umění) – text do katalogu PE

Někdy se sám sebe ptám, co by tady měl po sobě člověk (umělec) zanechat. Jestli jen to nejlepší, co v životě vytvořil jako to prý kdysi udělal Michelangelo tím, že ostatní práce zničil. Nebo zanechat vše, i to nepodařené, aby lidé měli možnost sledovat, jak těžko se dopracovával k cíli. Možná by nemělo vůbec smysl se něčím takovým zabývat, kdybych současně neuvažoval v určitém „ekologickém“ kontextu – že třeba tvořím odpad. Odpad, který nazývám umění. Odpad, se kterým si příští generace budou lámat hlavu, co s ním. Stejně jako již dnes jsou depozitáře plné děl často pochybné hodnoty, která stěží kdy spatří světlo výstavních prostor a jen zřídka si je vůbec někdo prohlédne. Patří tedy snad k odpovědnosti autora zničit nezdařená díla? číst dále »

Doteky – Příznaky Existence – cyklus 12 výstav v galerii JJ –1996

—–

  • o časovosti a bezčasovosti
  • o úsilí a neúsilí
  • vznik a zánik, koloběh
  • symbol, archetyp
  • iluze a iluzornost – nutnost? materiální existence díla
  • posuny v chápání, nazírání, posuzování a vnímání vlastního uměleckého díla
  • relativita dokončenosti a nutnosti existence výtvarného díla
  • ekologie (a) umění, (vazby), možnosti, alternativy

číst dále »