CVIČENÍ S KRUHY

Motto:

„Když poznáte slepé lidi, dojde vám, že jsou naladění na skutečnosti, o kterých vy nemáte ani zdání. Jejich citlivost, ke světu hmatu, čichu, chuti a zvuků je taková, že se my ostatní zdáme být otupělé tělesné schránky. Je nám líto lidí, kteří přišli o zrak, ale zřídka bereme v úvahu obohacení, jež jim nabízí ostatní smysly. Je škoda, že toto bohatství je vykoupeno tak vysokou cenou – slepotou – a je docela možné, že bychom mohli být zrovna tak citlivý a dobře naladění na svět jako nevidomí i bez ztráty zraku“…

Anthony de Mello 

 

jj-video-jjvirtuall-imgjj-video-jjvirtuall-img