PÁTRÁNÍ PO UMĚNÍ

Motto:
Nuda je tvořivá…

 

Nemám nějaká speciální vysvětlení ke svým projektům.  Snad „Mnohotvárnost téhož“.
Dotýkat se, zkoumat cesty a možnosti má pro mne zcela zvláštní důležitost proč takovéto projekty uskutečňuji – něco podstatného skrze tyto obrazy učinit viditelným
a vědomějším.
jj

 

katalog: