JINÁ MÉDIA

Motto:

Dokud tvořím, aniž bych se zabýval tím jestli tomu bude někdo rozumět, je vše v pořádku. Problém nastává tehdy, mám-li své dílo přiblížit ostatním. Celá věc se dostává do oblasti lidské snahy mluvit o něčem, kde je nejlépe mlčet.