Entwickelungen , Phenomän in Phenomenta, Bremerhaven 06

Alle von mir vorgelgte Texte sind ohne Rechtschreibung Korrektur. Ich war schon immer bischen faul eine Sprache wirklich perfekt zu lernen. Und möchte deshalb nicht noch andere Leute belästigen um dis zu korrigieren. Ausserdem kommt mir es so auch einfach autentisch und glaube die meisten Leute nehmen das auch so an. (In Prag können wir es ja umgedreht machen und ich verspreche, das ich mein Vestendniss dafür volkommend einsetze…) číst dále »

Natalia

Natalia Sedláková dosud nevystavovala. Tělesné i verbální omezení také na první pohled odkazuje kamsi mezi tělesně postižené, u kterých se obvykle takováto aktivita nepředpokládá jako zcela vážně míněná nebo přinejlepším jako jakási terapeuticko zájmová činnost. Už jenom z těchto důvodů považuji za důležité, abych její vstup do výtvarného dění byl podpořen přesvědčivou prezentací přibližující obsah jejího sdělení způsobem srozumitelným a doslova „čitelným“ i těm lidem, kteří nevnímají silný projev její ducha skrze často nejprostší elementární výtvarný záznam, jindy naopak s téměř ohromující výtvarnou invencí. číst dále »

Programs

programs1

Some examples:

-how do I influent myself the hunger in the world?

-what from my “normal needs” is enormous luxury for the third world

-think about Freedom, Inside and Outside of us, Love (not about the stupid one), Understanding

  • the worse part of the system makes the quality of the whole system

  • is the world of fear really that what helps us for a better world?

  • Is that what I do truly the best I can or just that I follow the program of the Computer of Money, Power, Sex, Business and Artificial needs

  • Love has not much to do with kissing somebody´s body not even with expecting this from the other

číst dále »

Mimovolné kresby

druh výstavy: Autorská Doba konání (dokument): 06/30 – 07/23 – tisková zpráva poznámka, doprovodný program: „Řekl bych, že základní zmatek vznikl označováním „médiumní“ kresby jako „automatické“, protože nejde o automatismus (ten je obsažený právě spíš v těch mimovolných) i když je jiného charakteru, než třeba při schématickém používání vzorců vtisknutých z dětství, vlivem masmédií ap. Nemá to přesné hranice, ale zajímavé je, že se docela dobře pozná, kdy už to není toto, ale ono druhé. A ještě (taky zvláštní), že do výběru jsem občas sáhl i po kresbě, která má určité „vědomé“ znaky a přece patří do mimovolných (i naopak). Spadá to někam do oblasti „překročení nepozornosti vědomým odpoutáním“ ale nerad bych se dostal do duchovní hantýrky. Zařazení co kam patří, rád přenechám zařazovačům. Úplně mi postačí, jestli se mi povede přiblížit alespoň trochu potenciál, který se v téhle tvorbě skrývá. Každopádně je také autorovým názorným poukázáním na to, že nuda, nezájem, nesmyslnost, banalita jsou velkým spouštěcím motorem tvorby a pronikáním za bariéru myšlení.“ zdroj – www.skolska28.cz

Správný svět

Reflexe na text blogu Vladimíra Kokolii

Zas jednou mi, nedá nezareagovat, protože mi tvůj detailní popis stromů připomíná období, kdy jsem si dlouho odmítané brýle (dodneška s nima neumím udělat jeden normální pohyb z bodu A do bodu B) pořídil a najednou vše zprůsvitnělo obdrželo detail, ty sluncem prosvětlené listy a další podrobnosti mě dostávaly do extáze, jak je vůbec něco tak vymakaného možné o průvodním zahanbení z vlastní „tvorby“ nemluvě. číst dále »

Ekologie

Ekologie není zelenočerná. Ekologie nejsou potyčky lidí bránících svými těly práci jiných lidí zastupujících jiné zájmy. Nemá nic společného s předěláváním vnější skutečnosti.Jde přestrukturování nás samotných. Ekologie je změna myšlení cítění a vnímání a to se děje pouze v tichosti uvnitř nás a má svůj vlastní průběh tvar a skupenství. číst dále »