Pátrání po vidění

Pátrání po vidění

Rozhovor s nevidomou Pavlou

 JJ: Když očima nevidíš, ale vidíš co oči nevidí co vidíš? Vnímáš barevný, tvarový svět, který běžně člověku není viditelný. Nepotřebuješ pro to oči. Přitom je tenhle tvůj svět přinejmenším stejně skutečný, jako ten smysly postižitelný. Nemluvím o světě obrazů, které si jako malíř vymýšlím, ale o barevně tvarovém světě ze kterého ve své tvorbě čerpáš, který je pevně daný viditelný a přece skrytý. Chtěl bych se zkusit nějak dobrat způsobu, kudy se do toho prostoru dostáváš… číst dále »

Prorok – poznámky – Ostatky

Ostatky

Prorokové jsou naši svatí. Naši svatí jsou ti, které jsme ukamenovali, upálili, ukřižovali. Na jejich ostatcích budujeme chrámy, zakládáme církve, biskupství. V jejich jménu svádíme vítězné bitvy a tažení proti těm, kteří mají jiné „své“ ukamenované svaté. Opěvujeme místa, kterých se naši svatí dotýkali, kde se narodili, svatá jsou místa, kde se zrodili. číst dále »

Cvičení s kruhy – zápisky

Cvičení s kruhy

Dosud jsem se slovní komunikaci přesněji „vysvětlování“ svých akcí a výstav zcela záměrně spíš vyhýbal. Protože vždy považuji za lepší nenabízet návody. Je pro každého přínosnější, když hledá a nalézá své vlastní odpovědi na to s čím se setkává, co jej osloví nebo se jej nějakým způsobem dotýká. Každý je něčím jedinečný, má své osobní zkušenosti, své vnímání, skrze které k němu tyto vjemy přichází. Vysvětlení, objasňování, návody „jak rozumět“ číst dále »

Kruhy poznámky

Kruhy poznámky.

V průběhu několika let vznikla řada kruhů – v atelieru, v přírodě, na veřejnosti, jako akce samotné nebo jako výsledný záznam těchto akcí. Kruh jako prvek omezující, sjednocující, magický, osvobozující? Mnohé akce zůstaly nezaznamenány a byly provedeny pouze z niterné nutnosti.

  • Očima vidím svět před sebou. Výseč kruhu přede mnou je obrazem světa složeného z výsečí spojených předivem myšlenek. Co je za mnou nebo mimo tuto výseč je tedy pouhou představou toho co je? Zaniká svět za mnou, jakmile zaměřím zrak (pozornost) jinam?. Zavřu-li oči mizí tento problém, ale vyvstává jiný. Obraz okolního světa je uspořádáván ostatními smysly a počitky,představam

  • číst dále »